AstrologR - Program de astrologie

23 aprilie 2019

„Astrologie cauzală” - Cuprins

Cartea Astrologie cauzală este editată și tipărită într-o ediție de lux. Are toate paginile color, are 365 de pagini cu conținut efectiv, peste 200 de ilustrații, peste 100 de diagrame și două tabele de corespondențe.

Cuprinsul ei este următorul (în forma restrânsă):

1. INTRODUCERE
• SCOPUL LUCRĂRII
• NECESITATEA ASTROLOGIEI CAUZALE ÎN CONTEXTUL ACTUAL
• ELEMENTELE DIN ASTROGRAMĂ - DARURI ȘI NECESITĂȚI

2. FUNDAMENTE METAFIZICE PENTRU O ASTROLOGIE A ESENȚELOR (CAUZALĂ)

3. ELEMENTE FILOZOFICE ŞI SPIRITUALE

4. SEMNIFICAȚIA ESENȚIALĂ A ZODIILOR - CELE 12 KĀLĪ-URI DIN ȘIVAISMUL KRAMA

5. CASELE
• EMISFERELE
• CADRANELE
• DISPOZITORII CASELOR
• CASELE ÎN TEMA NATALĂ
Complementaritatea caselor
Elementele caselor
Sistemul de domificare

6. CRUCILE ȘI OPOZIȚIILE
• CRUCEA CARDINALĂ
• CRUCEA FIXĂ
• CRUCEA MUTABILĂ

7. PLANETELE
• OBSERVAȚII LEGATE DE INTERPRETAREA KARMICĂ A PLANETELOR TRANSPERSONALE
• PRINCIPIILE URANUS, NEPTUN ȘI PLUTO ȘI DRUMUL CĂTRE DUMNEZEU

8. GUVERNATORII EZOTERICI ȘI IERARHICI AI SEMNELOR ZODIACALE

9. SIMETRIA ZODIACALĂ (SAU ASCENDENT – DESCENDENT)
• Ascendentul
• Descendentul
• Zodiile și centrii subtili de forță
• Zodia – bază pentru zodia următoare
• Aplicație practică a ideilor expuse despre simetria zodiacală

10. ELEMENTELE ASTROLOGICE ȘI INTENȚIA. DESPRE KARMĂ
• INTENȚIA ȘI EMISFERELE ASTROLOGICE
• KARMA
• COMPONENTELE INTENȚIEI, MODURILE VIBRATORII (SAU CALITĂȚILE FUNDAMENTALE - GUṆA-URI) ȘI ZODIILE

11. OBSERVAȚII PRIVIND TRANSFORMAREA ALCHIMICĂ DIN PUNCTUL DE VEDERE AL CELOR 12 ZODII
• Zodiile din perspectiva centrului
• Elementele din punct de vedere al ideii de ordine și armonie
• Zodiile și procesele alchimice

12. PUNCTE VIRTUALE ÎN ASTROGRAMĂ
• LILITH ȘI PRIAP
• VERTEXUL ȘI ANTIVERTEXUL

13. CÂTEVA OBSERVAȚII DESPRE CHIRON

14. CENTRII SUBTILI DE FORȚĂ (CAKRA-E) CA PUNCTE MEDII DINTRE PLANETE, PE BAZA NUCLEULUI YANTRA-EI MARII PUTERI COSMICE TRIPURĀ SUNDARĪ

15. CORESPONDENȚA EZOTERICĂ DINTRE ZODII ȘI NUMERE

16. CUSPIDELE ZODIILOR ȘI CASELOR, DECANII, SEMNIFICAȚIA GRADELOR UNUI SEMN
• DECANII
• TATTVA-ELE
• GRADELE ANARECTICE
• SEMNIFICAȚIA CUSPIDELOR
• Semnificația planetelor pe cuspide
Cuspida dintre zodiile Berbec – Taur
Cuspida dintre zodiile Taur – Gemeni
Cuspida dintre zodiile Gemeni – Rac
Cuspida dintre zodiile Rac – Leu
Cuspida dintre zodiile Leu – Fecioară
Cuspida dintre zodiile Fecioară – Balanță
Cuspida dintre zodiile Balanță – Scorpion
Cuspida dintre zodiile Scorpion – Săgetător
Cuspida dintre zodiile Săgetător – Capricorn
Cuspida dintre zodiile Capricorn – Vărsător
Cuspida dintre zodiile Vărsător – Pești
Cuspida dintre zodiile Pești – Berbec
Semnificația cuspidelor din perspectiva elementelor

17.COMPUNEREA ELEMENTELOR
• TEHNICA DE COMPUNERE A CASELOR. MĂSURILE
• DESCRIEREA GRADELOR TATTVA-ICE ALE ZODIACULUI
• APLICAȚIE PRACTICĂ - O CHEIE ASTROLOGICĂ IMPORTANTĂ DE EVALUARE A COMPATIBILITĂȚII ÎN CADRUL CUPLULUI

18. ASPECTELE
• DESCRIEREA SUMARĂ A ASPECTELOR
• CĂI DE ÎNȚELEGERE A SEMNIFICAȚIEI ESENȚIALE A ASPECTELOR ASTROLOGICE
• SEMNIFICAȚIA ESENȚIALĂ A ASPECTELOR
1. Conjuncția (armonica 1)
2. Opoziția (armonica 2)
3. Trigonul (armonica 3)
4. Cuadratura (armonica 4)
5. Cvintilul și bicvintilul (armonica 5)
6. Sextilul (armonica 6)
7. Septilul, biseptilul și triseptilul (armonica 7)
8. Octilul și trioctilul (armonica 8)
9. Novilul și binovilul (armonica 9)
10. Semisextilul (armonica 12)
11. Inconjuncția (armonica 12)

19. STRATEGII DE ABORDARE A INTERPRETĂRII ASTROLOGICE KARMICE
• Tipurile de karmă
• Principiile astrologiei karmice
• Elemente de analiză astrologică pentru interpretarea karmică

20. NIVELELE DE INTERPRETARE ŞI ABORDARE ALE ASTROLOGIEI

21. GLOSAR DE TERMENI ȘI ANEXE
• GLOSAR DE TERMENI
• ANEXA A - SIMBOLURI ASTROLOGICE FOLOSITE
• ANEXA B – CORESPONDENȚE ASTROLOGIE – TAROT (ARCANELE MAJORE)
• ANEXA C – CORESPONDENȚE ASTROLOGIE – I CHING

22. BIBLIOGRAFIE

„Astrologie cauzală” - De ce ?- urile

În această carte, fiind una de astrologie cauzală, am urmărit să răspund la următoarele întrebări „de ce?”, pentru că la majoritatea dintre ele nu am găsit răspuns în alte cărți de astrologie:

De ce sunt 12 zodii și nu mai multe sau mai puține ?
De ce sunt ordonate astfel ?
De ce au semnificația cunoscută în astrologie ?
Ce înseamnă fiecare casă ?
Care este esența ei din care decurg toate semnificațiile cunoscute ?
De ce sunt două axe principale (Ascendent - Descendent, Mijlocul Cerului - Fundul Cerului)?
De ce casele au în astrologie semnificația pe care o au ?
De ce sunt 3 cruci ?
De ce sunt 3 grupe de planete?
De ce planetele au în astrologie semnificația pe care o cunoaștem?
Ce înseamnă că o planetă guvernează o anumită zodie ?
De ce zodiile au adesea ca guvernatori ezoterici sau ierarhici planete diferite de cele care sunt guvernatori tradiționali ?
De ce există 3 tipuri de karmă ?
De ce ele sunt indicate de anumite planete și nu de altele ?
Cum se formează karma și de ce poate fi ea detectată prin studiul astrogramei ?
De ce cercul în general și cercul zodiacal în particular sunt împărțite în 360°?
Ce semnificație au decanii zodiilor?
De ce sunt diferite ca sens pozițiile unei planete într-o aceeași zodie sau casă dacă ea este la grade diferite în acea zodie sau casă?
De ce aspectele astrologice sunt resimțite ca având o anumită influență?
Ce elemente esențiale se află la baza influenței pe care o determină aspectele astrologice și ce le diferențiază?

Despre planetele retrograde


Există o concepție, greșită, sau parțial greșită, în opinia mea, prin care se consideră că planetele retrograde sunt rele, aducătoare de karmă grea etc.

De fapt nimic din astrogramă nu este rău sau malefic, decât din perspectiva egoului sau a unui mental limitat. Totul este foarte bun, pentru fiecare dintre noi. Pentru că ceea ce este în astrogramă indică o anumită calitate a timpului care este cea mai bună pentru noi, pentru a ne învăța lecțiile și pentru a ne ajuta să ne desăvârșim într-un mod optim, deci cu minim de efort sau de suferință și cu maxim de rezultate.

Planetele retrograde au rolul lor. Acela de a interioriza energia corespondentă planetei. Cu alte cuvinte, o planetă retrogradă ne va susține cu energia ei pentru un demers interior, de cunoaștere de sine, de introspecție, în meditație. Da, este adevărat, nu ne va mai oferi așa de multă energie în activități exterioare. Ori pentru omul obișnuit, care nu urmărește și o dezvoltare spirituală, interioară, a nu mai putea face lucruri în exterior, unde el este exclusiv orientat, poate fi resimțit ca fiind frustrant...

Orientarea în interior a energiei o va pune pe aceasta în contact cu sfera conștiinței, și astfel energia acelei planete retrograde va fi rafinată și elevată.

Dacă un om a făcut greșeli în alte vieți cu o anume energie, simbolizată de o planetă, da, el poate avea nevoie să reevalueze acea energie, să și-o rafineze, ca să nu mai greșească în viitor și poate, din acest motiv, să aibă planeta retrogradă. Dar reciproca nu este valabilă.

Sunt oameni care au ca rost o transformare lăuntrică, spirituală, o muncă nu cu exteriorul ci mai mult cu interiorul. Iar aceasta nu neapărat pentru că ar fi făcut prostii în trecut, în alte vieți. Pentru aceasta ei au nevoie de o energie pe de-o parte mai rafinată, pe de altă parte mai interiorizată.

În ambele situații, energia planetei retrograde le este foarte utilă așa.

Desigur, pot fi diverse motive pentru care o planetă este necesar să fie retrogradă în astrogramă, dar aceastea pot fi înțelese luând în considerare întreaga astrogramă.

Singurul lucru corect, în opinia mea, care poate fi spus despre o planetă retrogradă, și care să fie întotdeauna valabil, este acela că ea interiorizează și rafinează acea energie, dar aceasta pentru un scop care poate fi diferit de la o astrogramă la alta.


Despre karmă

"Karma care nu s-a manifestat poate și trebuie să fie arsă." Patanjali.

Prin astrologia karmică se poate face o analiză care va identifica natura karmei pe care nativul a ales să o ardă în existența curentă.

Această karmă nu este adesea ceva destinic, implacabil. Dimpotrivă, ea poate fi transcensă înainte de a fi manifestată. Chiar mai mult, după cum spune și Patanjali, este necesar să fie arsă înainte de manifestare. Acesta este demersul corect, spiritual. Acesta este motivul pentru care avem un timp de la momentul greșelii la cel al ispășirii ei. Dumnezeu ne oferă o perioadă de grație pentru corectarea sau compensarea acelei greșeli.

În astrogramă există atât indicatorii de karmă, ce s-a greșit, cât și indicatorii de transcendere a karmei.

Aceștia din urmă sunt chiar planetele transpersonale : Uranus, Neptun și Pluto. Adică exact planetele neglijate de către unii astrologi pentru motivul absurd că ar fi planete de generație, ca și cum un nativ s-ar naște întâmplător într-o generație anume.


Saturn – intrarea din universal în individualSaturn are un sens într-un fel opus lui Jupiter. Saturn este intrarea de sus, ceea ce se vede dacă se privește dinspre universal spre individual prin portalul spațiu-timp care separă lumea individuală de cea universală.

Saturn este într-un fel o coborâre a prezenței dumnezeiești în lumea materială. Este, de fapt, Legea dumnezeiască. Pentru unii oameni încrâncenați în egoism și materialitate, e o lege care poate părea constrângătoare și aducătoare de suferință.
De aceea planeta Saturn mai este numită și Marele Malefic.

Nu sunt de acord cu eticheta aplicată de astrologii tradiționali, deși parțial există aici și un adevăr. Saturn poate părea o planetă rea, dar numai celor care se complac în materialism, în larvaritate și în egoism. Majoritatea oamenilor caracterizați de aceste atribute sunt cei din Kali yuga. Este, prin urmare, adevărat că Saturn a fost resimțit ca malefic.

Totuși, și Saturn este în felul ei o planetă a Grației dumnezeiești. Este energia prin care Dumnezeu ne asigură că mai avem șansa să revenim la El. Saturn îl determină prin suferință să elimine egoismul pe cel care nu a vrut să meargă altfel la școala înțelepciunii. Pentru asemenea oameni suferința nu numai că este ultimul lor posibil învățător, dar este și garantul reîntoarcerii lor spre Dumnezeu.

Saturn este deci o planetă a severității, a maturității, a rigorii.

Cum se face însă că un astfel de „urâcios” este exaltat în Balanță, zodia frumuseții? Saturn este Legea dumnezeiască, este ordinea. Tot ceea ce există în Univers este marcat de o ordine dumnezeiască. Universul nu este haos, el este în permanență infuzat de Dumnezeu și totul este dumnezeiesc structurat. Această structurare și ordonare a sa este deja descoperită de știința ultimilor ani prin modelele fractalice. Modelele sau structurile primare sunt reiterate sub forma fractalilor de la nivel microscopic la nivel macrocosmic. Malul mării, norii – par neregulate; totuși, la nivel microscopic, s-a dovedit că au la baza constituirii structuri simple. Dumnezeu creează Universul prin multiplicări succesive, prin partiții, prin împărțiri succesive (vezi zodia Fecioarei, a materializării). Orice împărțire a unui întreg implică o parte și un rest. Se poate demonstra că există un raport, și acesta este singurul, în care partea și restul pot fi la rândul lor în același raport cu care este întregul și partea. Dar ce sens are aceasta? Arată că, de fapt, orice parte poate deveni întreg, că restul se poate integra în această parte, că astfel nimicdin ceea ce este creat nu este dat la o parte, că totul este integrat și folosit. Acest raport este unul al unei eficiențe maxime, desăvârșite. El este cunoscut ca Raportul de Aur, ca Numărul de Aur, φ = 1,6180339… Acest raport este cel în care întreaga Manifestare este creată, o expresie a armoniei desăvârșite, a frumuseții. El este Legea dumnezeiască după care este structurat totul, ilustrat simbolic de Saturn!

Deci frumusețea caracteristică Balanței se datorează tocmai „urâciosului”, tocmai prezenței acestei Legi dumnezeiești în tot ceea ce este armonios structurat. Ce este frumos este, de fapt, o imagine a prezenței dumnezeiești. Orice ieșire de sub această lege se face cu un consum suplimentar de energie, este ineficient, lipsit de putere sau nedezvoltat. De aceea întreaga natură, plantele, animalele, trupul omenesc, corpurile cerești, tot ceea ce există și pentru care eficiența în creștere este esențială, toate respectă în dezvoltarea lor această proporție a Numărului de Aur, toate ascultă de Legea dumnezeiască. De aceea natura este percepută ca fiind frumoasă. Desigur, omul este creat la rândul lui tot pe baza acestei armonii dumnezeiești, dar totuși el are libertatea de a alege ceea ce devine. Și de aceea el se poate îndepărta de armonia lui Dumnezeu. Îndepărtarea de legea armoniei îl va costa. El va învăța să revină la armonie în timp, sub prezența răbdătoare a lui Saturn. El este creat ca armonie, orice ieșire din ea este împotriva firii și este dureroasă, aducătoare de suferință. Există un timp pentru experimentare, dar apoi urmează o reacție a propriilor acțiuni. Dacă ne referim la acțiunile proprii, dacă ele nu se integrează în mersul Universului, în armonia cosmică, are loc o reflexie a acestora care face ca acele acțiuni să se reîntoarcă spre cel care le-a generat. Dacă ele au fost generatoare de suferință, vor aduce suferință, dacă au fost generatoare de bucurie, vor aduce bucurie, iar dacă au fost integrate dumnezeiesc, vor permite eliberarea de existența în planul experimentării, ieșirea din ciclul încarnărilor. Acest „perete” de care se lovesc acțiunile noastre și revin înapoi spre noi este Legea armoniei universale, este Saturn.

Prin urmare, Saturn este o planetă a karmei, iar în astrogramă este un indicator al principalelor lecții de învățat. Este o planetă a maturității spirituale. Saturn face să fim cumva forțați să revenim, să ne concentrăm pe ceea ce nu am desăvârșit, pe ceea ce avem de rezolvat, pentru a putea merge mai departe. Tot ceea ce greșim greșim din cauza ignoranței, a unei opacizări interioare. Pentru a nu mai repeta erorile, este nevoie să revenim într-o zonă a clarității și a obiectivității, acolo unde aspectele vieții sunt clar delimitate și le putem vedea bine (zodia Fecioarei). Este deci necesar să coborâm în obiectivitate, iar cea mai puternică obiectivitate este lumea fizică, materială. Ea este și cea mai grea, cea mai aducătoare de suferință pentru cel care calcă strâmb, deoarece reacțiile ei, legile planului fizic sunt imediate. Saturn este energia care ne coboară în lumea fizică, în materie, este energia centripetă, contractantă, este cea care ne aduce cu picioarele pe pământ.

Saturn nu permite o trecere rapidă sau superficială peste un aspect anume. Acolo este necesar să se zăbovească, să se acorde o anumită focalizare și o atenție suplimentară. De asemenea, este necesar să se insiste, se poate ca reușita să nu vină imediat.Saturn este o energie care are ca mod de manifestare o funcție liniară crescătoare. (F(t) =at+b, a>0, unde F este forța, iar variabila t este timpul). Este o pantă, o creștere gradată. Energia saturniană crește cu timpul. Este mică la începutul vieții (când t este mic), devine oarecum normală pe la maturitate, iar în a doua jumătate a vieții crește gradat, fiind apoi chiar mai mare decât în mod normal.

Dar de ce se manifestă așa Saturn? Deoarece este un indicator al principalei lecții de viață. Poziția lui indică în astrogramă unde am făcut greșeli în viețile anterioare, în ce domeniu, cu ce fel de energii. Greșelile sunt adesea cauzate de o folosire incorectă a energiei. Atunci când este mică, energia este ușor de controlat, dar când este mare devine mai greu de strunit și atunci se fac cele mai mari prostii. De exemplu, nu cei lipsiți de forță sunt vinovați adesea de violență, ci mai ales cei care au mai multă forță. Nu cei care sunt neștiutori de carte inventează arme de distrugere în masă, ci cei care au forța cunoașterii. Nu cei care nu au energie sexuală sunt violatori, ci cei care au foarte multă energie sexuală și totuși puțină conștiință care s-o controleze. Și exemplele pot continua. Acolo unde am făcut greșeli în trecut, acolo am abuzat de o energie care ne-a fost dată. Am fost depășiți de acea energie, ea a fost peste puterea de cuprindere a conștiinței noastre și am folosit-o greșit. Dacă am avea-o acum, în viața curentă, când încă nu am crescut în conștiință, tot așa de mare ca în trecut, probabil că am greși la fel. Aici intervine Saturn și el restrânge această energie, ne-o dă gradat, mai puțin la început. Dar, obișnuiți din trecut să avem mai multă astfel de energie sau putere, ne putem supăra sau ne putem simți limitați, vrem mai mult și constatăm că nu avem, că nu se leagă nimic din ce facem ca să avem mai multă energie. Și constatăm deci că avem o karmă de lipsă. Dar Saturn știe ce face. El ne dă câte puțin ca să ne învețe cu acea forță, nu ca să ne pedepsească. Pe de altă parte, acum avem mai multă grijă și noi în a o gestiona, nu ne mai manifestăm așa de neglijenți ca în trecut. Suntem mai atenți la ea, o prețuim mai
mult. Suntem deci mai conștienți de ea. Pe măsură ce trece timpul, ajungem să o stăpânim din ce în ce mai bine, să dăm dovadă de înțelepciune în ceea ce o privește. Această acțiune a lui Saturn ne asigură controlul în timp asupra acelei energii. De aceea Saturn este planeta karmei, de aceea Saturn este identificat cu timpul transformator.

Saturn (ca energie arhetipală desigur) este substratul întregului Univers. El este structura de bază, matricea pe care se bazează toată Creația. Energia saturniană este și cea care permite accesul la Dumnezeu.

În Tarot, Arcana 21 – ultima arcană, Universul, este asociată cu Saturn. O femeie frumoasă este înconjurată de roata de energii zodiacale. Femeia este reprezentare a întregii Manifestări a lui Dumnezeu, iar roata energiilor zodiacale care o înconjoară este o matṛkā, o Roată dumnezeiască de energii, sugerându-se astfel simbolic întregul Univers. Faptul că Saturn este asociat acestei arcane arată că, de fapt, aceeași energie care pentru ființa egotică era limitatoare, pentru ființa universalizată este o energie a Ordinii dumnezeiești care susține întregul Univers și care îi permite, de asemenea, omului să se identifice plenar cu întreaga Creație.

Saturn este guvernatorul principal al zodiei Capricornului și cel secundar al zodiei Vărsătorului.

Ca guvernator al zodiei Capricornului, Saturn este susținătorul pe calea spirituală, el reprezintă maturizarea, răbdarea, experiența și avansarea sigură și gradată pe cale.
Este și cel care oferă testele, dar și capacitatea de rezistență, perseverența.
Din anumite perspective, Saturn este Ākāśa tattva, eterul sau Vidul Creator, sub multiplele sale forme. Astfel poate fi corelată cu centrul subtil de forță Viśuddha cakra. Ca eter, Saturn creează spațiile interioare, cavitățile, peșterile.
Din altă perspectivă, Saturn este Pṛthivī tattva, pământul ca element subtil, care condensează, solidifică, materializează și contractă.

Astfel, plecând de la asocierile cu elementele subtile, devine clar de ce oasele (pământ – prin soliditatea lor și gol – prin elementul vid din interior) sunt asociate zodiei Capricornului, zodie guvernată de Saturn.

Ca guvernator al zodiei Vărsătorului, Saturn integrează în armonia Universului ființa care devine acum cosmică. Este chiar structura și legea Universului. Dacă la nivelul zodiei Vărsătorului Uranus realizează o descentralizare, o rupere de anumite structuri (Saturn) rigide de la nivelul zodiei Capricornului, care este necesar acum să fie depășite, aceasta nu înseamnă că se ajunge la haos. Dimpotrivă, ruperea unor structuri limitate a fost necesară pentru integrarea într-o altă ordine, mult mai largă și mai aproape de Dumnezeu, ordine simbolizată tocmai de Saturn ca guvernator secundar al zodiei Vărsătorului.

Prin focalizarea asupra unui țel clar, Saturn este un principiu al individualizării, al izolării, necesară pentru obținerea independenței față de exterior. „Aceasta este ideea primordială a lui Saturn: dintr-o anumită lume se izolează, se individualizează o ființă, pentru a putea dezvolta o regularitate în ea însăși, prin ea însăși” (Rudolf Steiner). Acesta este motivul pentru care, la nivelul zodiei Capricornului – zodie guvernată de Saturn, este nevoie să se rupă supunerea față de o anumită ritmicitate a exteriorului (care caracteriza zodia opusă, a Racului): pentru a se impune propria ritmicitate. Saturn este planeta extremă a zonei individuale. Începând cu următoarea planetă, Uranus, se trece în zona transpersonală, universală. „În forțele saturniene se află ceea ce închide în sine sistemul nostru planetar, ceea ce îi permite să dezvolte propriul ritm, care nu este al lumii exterioare lui. Astfel, Saturn este forța care exclude lumea exterioară dintr-un sistem care se modelează ritmic pe sine. După ce a fost individualizat, ritmul interior este necesar să înfrunte din nou lumea exterioară și să se modeleze în întregime după aceasta; adică entitatea care s-a constituit și care lucrează independent este necesar să se adapteze lumii, să devină ca aceasta. Cu alte
cuvinte, tot ceea ce se individualizează prin activitatea lui Saturn este obligat, prin însăși această activitate saturniană, să se distrugă din nou” (Rudolf Steiner). Lumea nouă la care este necesar să se adapteze nu este însă aceeași cu cea anterioară, ci o lume superioară (corespunzătoare nivelului zodiei Vărsătorului), adică o lume a unor egregoruri mai înalte. Saturn obligă astfel, prin ajustări uneori dureroase, ca frecvența proprie să fie ridicată, pentru ca entitatea (în particular – omul) să se poată integra pe un nivel superior. Ea pregătește ființa pentru o condiție universală. Este învinsă în acest mod o natură proprie (o formă de ego) pentru ca ființa să devină o „hrană bună” pentru aceste lumi superioare, adică să devină capabilă să se integreze în ele. În cadrul jocului macrocosmic, Saturn simbolizează regulile unui joc dumnezeiesc. Saturn aduce acea energie care ne ajută să fim singuri cu Dumnezeu, prin care dobândim înțelepciune. „Pentru a ne integra cât mai bine în jocul lui Dumnezeu, este necesar să-i cunoaștem cât mai bine regulile tainice. Întreaga existență dobândește sens când este integrată în acest joc dumnezeiesc, complex și misterios.”

Saturn este atât o planetă a înțelepciunii și a maturității, cât și una a singurătății. „Pentru că singurătatea este unul din catalizatorii stării de înțelepciune. Marii înțelepți nu au fost oameni ai mulțimilor. Au fost singuri, dar cu Dumnezeu. Întâlnirile cele mai profunde cu Dumnezeu sunt acelea pe care le realizează adevărații singuratici.”

Căutarea lui Dumnezeu implică participarea la acest joc dumnezeiesc și invers, dacă nu-L căutăm, nu participăm la joc.

(Extras din cartea „Astrologie cauzală”)
Ansamblul Creației reprezintă un Tot, un Întreg, un sistem complet care are o structură holografică – adică este compus din mai mulţi întregi mai mici, fiecare asemenea cu Marele Întreg. Omul este şi el un astfel de întreg, fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu.

Din acest motiv în om sunt prezente toate rezonanţele şi de aceea el este capabil să-L cunoască pe Dumnezeu (prin abandon total, necondiționat și identificator, și nu doar printr-o cunoaştere mentală, limitată prin însăși natura ei). Orice sistem întreg poate rezona, datorită asemănării, cu oricare alt sistem întreg şi, astfel, cu Marele Tot, cu întreaga Creaţie şi cu Dumnezeu. Astrograma este și ea un sistem complet, un întreg, o roată de energii (matṛkā – matrice). Pe baza acestei asemănări între Totalitatea Creaţiei, om şi astrogramă, se poate explica funcţionalitatea astrologiei, datorită rezonanţelor oculte care se pot crea între ele (toate fiind sisteme complete, întregi).

Alte sisteme întregi sunt, de exemplu, I Ching-ul, Tarotul sau Eneagrama. Unele din acestea se pot folosi în divinaţie, ca de altfel şi astrologia orară, tocmai datorită faptului că ele exprimă Întregul. Se consideră că nu este întâmplător că o anumită întrebare este pusă într-un anumit moment de timp. Astfel, într-un anumit moment, o etalare în Tarot sau o astrogramă orară descriu caracteristicile respectivului moment de timp. Momentul de timp este acela care a făcut să se nască întrebarea și tot el este cel care a determinat o anumită așezare a arcanelor de Tarot, de exemplu. Sistemul divinatoriu ales constituie deci suportul pentru răspunsul la întrebare. Aceste sisteme sunt însă cu mult mai mult decât un simplu instrument de divinaţie; ele sunt sisteme spirituale foarte profunde.

Pentru că și sistemul chinezesc I Ching descrie, ca și astrologia, calități ale timpului, se pot realiza anumite conexiuni între elementele astrologice (emisfere, cadrane, zodii, planete, aspecte etc.) și cele 64 de hexagrame. Sistemele astrologiei și I Ching-ului se pot îmbogăți astfel reciproc cu semnificații esențiale. Același lucru este valabil și în cazul corespondențelor dintre Tarot și astrologie. În Anexele B și C de la sfârșitul cărții Astrologie cauzală am sintetizat legăturile dintre arcanele majore din Tarot și elementele astrologice, respectiv dintre hexagramele I Ching-ului și elementele astrologice.

Din câte știu, nu a mai fost publicată vreodată o corespondență între cele 64 de hexagrame și elementele astrologice. Aceasta este o premieră în cartea  Astrologie cauzală.

În perioada medievală, în care oamenii erau caracterizați de multă ignoranță și impuritate (tamas), și astrologia era conformă cu gândirea acelor vremuri. Aspectele astrologice se împărțeau rigid doar în aspecte bune sau rele, benefice sau malefice. Ele erau un dat al sorții, nu se punea problema ca nativul să facă ceva, să se transforme interior.

Pe măsură ce omul devine mai pur și mai armonios – deci înzestrat cu calități sattva, spirituale – el nu se mai consideră o victimă a sorții, nu este pasiv, ci dimpotrivă, înțelege că toate îi sunt date ca să se transforme, să se perfecționeze, că în ultimă instanță toate sunt necesare și bune pentru că îi favorizează apropierea de Dumnezeu.

 Din acest motiv și astrologia actuală este necesar să ia în considerare noul om, să adopte din sistemul astrologic tradițional și medieval doar elementele viabile și să renunțe la tiparele fixiste, rigide, în care totul nu poate fi decât bun sau rău, iar omul rămâne o biată ființă neputincioasă, supusă tendințelor vremurilor. Este stringent necesar ca astrologia modernă să vadă toate elementele astrologice ca fiind un impuls pentru eliminarea unor tare vechi și pentru dezvoltarea și multiplicarea calităților, pentru trezirea dumnezeirii din om, proces în care acesta are de-acum un rol activ.